Zapisnik o izboru kandidata pročelnika

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za radno mjesto pročelnika/ce održanog dana 08. rujna 2021. godine sa početkom u 10,00 sati.

Prisutni: Krunoslav Markovinović – predsjednik, Sabolović Sanela i Darija Gračanac – članovi

Konstatirano je da je u točno određeno vrijeme i to 9.00h na pisani dio ispita pristupila kandidatkinja Martina Dokić iz Gudovca 172, čiji identitet je utvrđen uvidom u osobnu iskaznicu. Kandidatkinja pristupa pisanom dijelu ispita. Po završetku pisanog dijela ispita kandidat predaje Povjerenstvu pisani test te ocjenjivanjem testa utvrđuje se da je kandidatkinja ostvarila 150 bodova od mogućih 200.Potom Povjerenstvo pristupa usmenom dijelu testa na kojem kandidat ostvaruje 6 od 10 bodova. Nakon provedenog pisanog i usmenog dijela testiranja, povjerenstvo donosi sljedeću:

RANG LISTU

1. Kandidatkinja Martina Dokić iz Gudovca 172 ostvarila je 156 od ukupno 210 bodova.

Opisani zapisnik i rang lista dostavit će se na detaljnu odluku načelniku Općine Severin.

Povjerenstvo je završilo rad u 11:00h

Skip to content