Odluke

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

O D L U K A o imenovanju službenika za informiranje u Općini Severin članak 1. Dijana Kovačić, administrativni tajnik, zaposlena na radnom mjestu referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin, određuje se za službenika za informiranje iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Severin, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine...


Skip to content