Općinsko vijeće

  • Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Severin, koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te je izabrano neposredno tajnim glasovanjem na način određen izbornim zakonom.
  • Mandat vijećnika Općinskog vijeće traje četiri (4) godine.
  • Općinsko vijeće ima osam (8) vijećnika (u tom broju je uključen i jedan vijećnika iz redova nacionalne manjine).
  • Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
  • Mandat 2021. – 2025.

Jasmin Morosavljević – HDZ

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Severin

Sabolović Sanela – HDZ

Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Općine Severin

Babec Antonio – HSS

Vijećnik

Ferlendiš Marija – HSS

Vijećnik

Kristina Bažulić – HDZ

Vijećnik

Hajtić Damir – HSS

Vijećnik

Rogović Zdenko – HDZ

Vijećnik

Milisav Marodolac – HSS

Vijećnik

Skip to content