Službenik za informiranje

Lidija Haramina, dipl.iur.

Službenik za informiranje
Severin 137, 43274 Severin
Telefon: 043/889-010

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pristupu informacijama (,,Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i članka 47. Statuta Općine Severin (,,Službeni glasnik 1/2021”) Općinski načelnik donosi Odluku o imenovanju službenika za informiranje u Općini Severin.

Skip to content