Javna nabava

Obavijest o poništenju javne nabave

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste odvojak Starine 2 | odvojak Starine 3 (evidencijski broj nabave pjn 7/19-1). Preuzmite obavijest o poništenju


Plan nabave Općine Severin za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) „Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), općinski načelnik Općine Severin donosi Plan nabave Općine Severin za 2017. godinu. Ovim Planom...


Plan nabave Općine Severin za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i općinski načelnik Općine Severin dana 21. siječnja 2016. godine donosi Plan nabave Općine Severin za 2016. godinu. Ovim Planom nabave za 2016. godinu (dalje: Plan nabave) određuje se nabava roba, usluga...


Skip to content