Proračun

Proračun Općine Severin za 2022. godinu

Proračun Općine Severin za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. Plan razvojnih programa Općine Severin za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2022. Obrazlozenje prijedloga Proracuna Opcine Severin za 2022 Proračun za građane za 2022  


Skip to content