Proračun

Proračun Općine Severin za 2022. godinu

Proračun Općine Severin za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. Plan razvojnih programa Općine Severin za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2022. Obrazlozenje prijedloga Proracuna Opcine Severin za 2022 Proračun za građane za 2022  


PRORAČUN OPĆINE SEVERIN ZA 2021. GODINU

PRORAČUN OPĆINE SEVERIN ZA 2021. g.   PRORAČUN Općine Severin za 2021.  Plan razvojnih programa Općine Severin za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. Odluka o izvršavanje Proračuna Općine Severin za 2021 Obrazloženje prijedloga proračuna općine Severin 2021 Proračun za građane 2021.


Općinski proračun za 2018. godinu

Objava o usvajanju izvještaja proračuna za 2018. godinu Odluka o usvajanju izvještaja proračuna 2018 Općina Bilješke 2018. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. prva stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. (excel)


Skip to content