Tijela općine

Načelnik

Načelnik općine je Žarko Žgela. Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno zakonu.

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Severin, koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom...

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Severin, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom...

Skip to content