ZAPISNIK sa nastavka 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

U nastavku preuzmite dokument Zapisnik sa sa nastavka 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin održane dana 30. prosinca 2022. godine, sa početkom u 15:00 sati.

Skip to content