ZAPISNIK sa nastavka 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

ZAPISNIK sa nastavka 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin održane dana 07. ožujak 2022. godine, sa početkom u 17:00 sati.

Skip to content