ZAPISNIK sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

Zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin održane dana 15. lipnja 2022. godine, sa početkom u 15:00 sati.

Skip to content