ZAPISNIK sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

Zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin održane dana 24. ožujak 2022. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Skip to content