ZAPISNIK sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

Zapisnik sa 6. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Severin održane dana 23. ožujka 2022. godine, sa početkom u 11:30 sati.

Skip to content