ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

U nastavku preuzmite dokument Zapisnik sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin održane dana 03. ožujak 2022. godine, sa početkom u 16:00 sati.

Skip to content