ZAPISNIK sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

U nastavku preuzmite dokument Zapisnik sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Severin održane dana 21. lipnja 2023. godine, sa početkom u 15:00 sati.

Skip to content