Zapisnik o izboru kandidata za odabir komunalnog redara

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za provedbu natječaja za referenta – komunalnog redara Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin održanog dana 28. siječnja 2022. godine sa početkom u 12:00 sati.

Skip to content