SEVERIN FOOTER 1

O NAMA

Općina Severin formirana je 06.veljače 1997. godine donošenjem Izmjena i dopuna Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 10/97). Sjedište Općine je u naselju Severin, a mjesna samouprava je organizirana kroz dva mjesna odbora. Općina Severin, prirodno – geografski gledano, pripada prostoru Panonske (i peripanonske) megaregije, makroregiji Zavale sjeverozapadne Hrvatske.

KONTAKT

Email: opcina-severin@bj.t-com.hr
Telefon: +385 (43) 889 010
Radno vrijeme (pon): 08:00 – 16:00
Radno vrijeme (uto-pet): 08:00 – 16:00
Adresa: Severin 137, 43274 Severin
OIB: 08666646178

Pratite nas na društevnim mrežama!

OPĆINA SEVERIN © Sva prava pridržana 2024. Web design PEPERIT

Skip to content