2021. godina

Statut 2021 za objavu

2019. godina

Proračun Općine Severin za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2019.godinu

2018. godina

STATUT OPĆINE SEVERIN – 2018

2016. godina

PRORAČUN za 2017. godinu

strategija

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE SEVERIN ZA 2016

2015. godina

ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje

2013. godina

Popis donacija i sponzorstava Općine u 2013. godini

Statut Općine Severin 2013

Poslovnik općinskog vijeća 2013

Skip to content