Sanacija Županijske ceste ŽC 3029 (dionica Severin-Orovac)

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Severin kao suinvestitori sklopili su sa Ceste d.d. Bjelovar kao izvođačem radova Ugovor o javnoj nabavi radova sanacije Županijske ceste ŽC 3029 na dionici Severin – Orovac, ukupne duljine 1700 + 58 metara. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.757.637,83 kune bez PDV-a, odnosno 2.197.047,29 kuna s PDV-om.  Općina Severin obvezale se platiti 50%  ugovorenih radova.

Ugovor o radovima

Skip to content