PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SEVERIN

Knjiga 1

1. Naslovnica sa sadrzajem

2. Uvod

3. Opći dio

4. Polazišta

5. Ciljevi

6. Plan

7. Odredbe za provođenje

8. Dokumentacija i suradnja

Knjiga 2

0. Naslovnica sa sadrzajem

1. Korištenje i namjena površina

2.a. Pošta i telekomunikacije

2.b. Energetski sustav

2.c. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

4.a. Orovac

4.b. Severin

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SEVERIN – 1. izmjena

Knjiga 1

0. Opći dio

1. Tekstualni dio

Grafički dio

1. Korištenje i namjena površina

2.a. Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije

2.b. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav

2.c. Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav i otpad

3.a. Uvjeti koriŠtenja prostora

3.b. Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera i zaštite

4.a. Orovac

4.b. Severin

Skip to content