Poziv za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste Severin – Stara Rača

Na temelju članka 1. i 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ br. 1/2018) i članka 47. Statuta Općine Severin(„Službeni glasnik Općine Severin“ 1/2021.), općinski načelnik Općine Severin objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste Severin – Stara Rača.

Skip to content