POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA IZGRADNJE VIII. FAZE POSLOVNO-DRUŠTVENE GRAĐEVINE U SEVERINU

Na temelju članka 1. i 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ br. 1/2018) i članka 47. Statuta Općine Severin(„Službeni glasnik Općine Severin“ 1/2021.), općinski načelnik Općine Severin objavljuje POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA IZGRADNJE VIII. FAZE POSLOVNO-DRUŠTVENE GRAĐEVINE U SEVERINU (Evidencijski broj nabave PJN 19/23-4).

Skip to content