POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE U POLJOPRIVREDI (MRAZ)

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 11. svibnja 2021. donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općine Severin KLASA: 920-11/21-01/10, URBROJ: 2103-09-21-2.

Pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-mraza, da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Severin za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Severin www.severin.hr ili u Općini Severin radnim danom od 08.00 do 16.00 sati na adresi Severin 137.

U Općinu Severin potrebno je predati slijedeću dokumentaciju:

  • popunjeni obrazac PN
  • popunjeni obrazac prijave (popis čestica),
  • kopiju osobne iskaznice,
  • kopiju kartice računa (vidljiv IBAN broj),
  • potpisanu izjavu,
  • dokaz o prijavi potpore za 2021. godinu APPRR-u.

Dokumentacija se može predati najkasnije do 19.05.2021. godine i to:

  • na e-mail: opcina-severin@bj.t-com-hr,
  • putem pošte na adresu: Općina Severin, Severin 137, 43274 Severin (NAZNAKA: „Prijava štete od prirodne nepogode-mraz”),
  • osobno predati u Općinu Severin.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – mraz – Severin

Obrazac prijave štete PN

Prijava štete (popis čestica)

Izjava

Skip to content