Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu na mjesto referenta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin – na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog / roditeljskog dopusta

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta Jedinstvenog upravnog odjela u Općini Severin – na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta poziva slijedeću kandidatkinju Ivana Pavliš na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. listopada 2022. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Severin u Severinu, Severin 137.

Pisani dio ispita traje dva sata, a nakon toga će Povjerenstvo ocijeniti ispite te sa kandidatima koji ostvare dovoljan broj bodova obaviti usmeni dio ispita.

Skip to content