Povijest Općine Severin

Severin se smjestio na južnim padinama Bilogore u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.

U najstarijim pisanim dokumentima Severin se spominje pod nazivom Polichna, možda po Poljanima koji su se ovdje naselili bježeći iz Poljske pred Avarima. Godine 1277.spominje se Blesio, sin Gurka, kao vlasnik zemlje na Polični ( danas potok Severinske ) koji se u nekim ispravama naziva i Črnec ili Churnac.

Godine 1366.posjed Polychna prelazi u ruke Luke, sina Nikole, potomka stare obitelji Beryzlay ( Berislav ). Polična u to doba, pa i u idućem stoljeću, često mijenja vlasnike. Godine 1476.kratko je vrijeme vlasnikom Palične i Česmice bio Nikola Požeški, zatim je vlasnik de Policzna Zent Petar bio Petar Horvat, koji je 1481.godine bio među poznatim optuzenicima.

Kralj Ivan Zapolja poklanjao je svojim pristašama imanja svojih protivnika, tako je 1530.godine jedan od njegovih povjerenika bio Franjo Thurkeych de Palychnazenth-peter. Neka od tih imanja dobio je i Andrija Bwdor de Bwdowcz.

Naselje nastaje u vrijeme bitaka s Turcima i dobiva ime Polična, a novo naselje po odlasku Turaka naziva se Severin.

Severinsko gradište – gradine s posebnim fortifikacijskim elemntima – smješteno je 200 metara iza mosta na potoku Severinka, na izlazu iz sela, na povodnom terenu. Sastavljeno je od tri dijela ( humka) međusobno povezana zajedničkim jarkom i okružena obrambenim bedemima pa tako čini jednu cjelinu. Dva veća uzvišenja izgledom čine osmicu, dok treće uzvišenje leži po strani. Narod taj cijeli predio naziva Podrumača.

U Severinu se 1755. godine dogodila poznata Severinska buna.

„Annuae ili historija 1748.do 1767.“ Adama Baltazara Krčelića – SEVERINSKA BUNA

BUNA U VARAŽDINSKOM GENERALATU I NJENE OKOLNOSTI

 

„Evo podataka o buni u tom generalatu: kada su 7.siječnja ove godine oficiri po zapovijedi generala Guicciardija utjerivali novac za odoru, ljudi se u križevačkoj pukovniji otvoreno odupriješe. To je križevačkom pukovniku slobodnom barunu Ignjatu von Leillerspergu dojavio moj brat Josip Krčelić, koji je tu bio tzv.stariji zamjenik kapetana, dovedavši sa sobom više ljudi. Ali pukovnik je tvrdio, da je njegov izvještaj lažan, zaprijetio mu okovima, naredio mu da se smjesta vrati, dao nalog da do 20.siječnja utjera novac i pritom tvrdio da je otpor naroda samo izmišljotina oficira. Moj se brat oprosti od prijatelja i naslučujući da ga čeka smrt, povrati se u Trnoviticu. Tu sazove narod i izloži zapovijed generala i pukovnika pozivajući se na one koji s njime bijahu otišli k pukovniku. Narod nije ništa odgovarao, ali su se neprekidno održavala vijećanja kod kapetana Petra Ljubojevića. Konačno je kod Ljubojevića zaključeno i objavljeno po svim selima generalata, neka se 20.siječnja ljudi iz čitavoga generalata sakupe u Severinu, gdje je bio raskolnički biskup i manastir i gdje se čuvaju njihovi privilegiji i da sa sobom dovedu svoje oficire. Bližnji su došli na određeni dan, a udaljeniji su stizali sa zakašnjenjem. Ipak se 20.siječnja raspali vatreni bijes po čitavom generalatu, kada je došlo do hvatanja oficira, kojih najveći dio bijaše pobjegao, bilo jer su nešto naslućivali ili jer su privatno bili upozoreni na opasnost, osobito oni, koji su bili podalje od Severina. Ipak je 22. I 23.siječnja dovedeno tamo više oficira. Bili su zatučeni svi, za koje je to tražio Ljubojević, glava buntovnika“.

Godine 1991.mnogi mještani su se uključili u obranu domovine. Mještani naselja Severin odlučili su 1994.godine sagraditi crkvu Svetog Ivana Krstitelja. 1997.godine crkva je bila završena, te je crkvu blagoslovio Zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić na dan njezinog nebeskog zaštitnika, Sv. Ivana Krstitelja, 24.lipnja 1997.godine.

U starom selu Orovcu (nekoć zvano Orahovecz) mještani su 1902.godine podigli malu kapelicu u čast Gospi Karmelskoj, te je ista 1995.godine obnovljena.

Općina Severin je 1939.godine bila jedna od najvećih općina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i brojila je 38 sela. Početkom Drugog svjetskog rata je ukinuta, te ulazi u sastav Općine Nova Rača.

Od 1997.godine ponovno postaje općinsko mjesto, te spada u najmanju općinu na području Bjelovarsko – bilogorske županije.

Općina je smještena na putnom pravcu Bjelovar – Daruvar, graniči sa gradom Bjelovarom, općinama Novom Račom, Šandrovcem i Velikom Pisanicom.

Općina prema zadnjem Popisu stanovništva iz 2011.godine broji 877 stanovnika, te se prostire na ukupnoj površini od 25.91km² što je 0,96% od ukupne površine Bjelovarsko – bilogorske županije.

Općina obuhvaća dva naselja: Severin i Orovac.

Današnja općinska vlast najveću pozornost pridaje razvitku komunalne, poslovne i javne infrastrukture, te razvitku kvalitete života mještana putem mnogobrojnih udruga i kulturno – umjetničkog društva.

Skip to content