Plan savjetovanja s javnošću Općine Severin za 2023. godinu

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13, 85/15, 69/22) i članka 46. Statuta Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 1/21) načelnik Općine Severin donosi Plan savjetovanja s javnošću Općine Severin za 2023. godinu.

Skip to content