Plan nabave Općine Severin za 2023. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) i članka 47. Statuta Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 1/21) općinski načelnik Općine Severin donosi Plan nabave Općine Severin za 2023. godinu.

Skip to content