Plan nabave Općine Severin za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i općinski načelnik Općine Severin dana 21. siječnja 2016. godine donosi Plan nabave Općine Severin za 2016. godinu. Ovim Planom nabave za 2016. godinu (dalje: Plan nabave) određuje se nabava roba, usluga i radova Općine Severin, Severin 137, 43274 Severin, OIB: 08666646178, kao javnog naručitelja.

Preuzmite dokument

Skip to content