LOKALNI IZBORI 2021. – REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEVERIN PROVEDENIH 16.05.2021.

Rezultati izbora članova općinskog vijeća Općine Severin provededenih 16.05.2021.

Pročitaj

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE U POLJOPRIVREDI (MRAZ)

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 11. svibnja 2021. donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općine Severin KLASA: 920-11/21-01/10, URBROJ: 2103-09-21-2.

Po...

Pročitaj

Sanacija Županijske ceste ŽC 3029 (dionica Severin-Orovac)

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Severin kao suinvestitori sklopili su sa Ceste d.d...

Pročitaj

Sufinanciranje komunalne opreme

Općina Severin je prijavila  Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na njihov Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospod...

Pročitaj

Financiranje projekta IV. faze izgradnje poslovno-društvene građevine

Općina Severin je temeljem Poziva za iskaz interese za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prijavila  projekt izgradn...

Pročitaj