IZBORI 2013.

izbori_2013

Kandidature i zbirna  lista za izbor općinskog načelnika Općine SEVERIN

Kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članica/članova općinskog Vijeća Općine SEVERIN

REZULTATI IZBORA – NAČE...

Pročitaj

Nove web stranice

Dana 1. svibnja puštaju se u rad nove web stranice općine Severin.

Pročitaj

Pokazivač brzine

Postavljen pokazivač brzine u općini Severin

Za sigurnost najmlađih sudionika u prometu u sklopu projekta „Goodyear ambasador sigurnosti“
Općina Severin prijavila se 2012 godine na natječaj „VI...

Pročitaj

Legalizacija

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU
(ZA “LEGALIZACIJU” NEZAKONITO IZGRAĐENE / REKONSTRUIRANE ZGRADE)

Na temelju članka 44...

Pročitaj