Općini Severin dodijeljena sredstva iz Fonda solidarnosti EU

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem Odluke o isplati KLASA: 910-01/23-03/31 URBROJ: 530-09-2-2-2-23-439 od 13. lipnja 2023. godine odobrilo i isplatilo Općini Severin bespovratna financijska sredstva u iznosu od 145.8786,05 eura za sanaciju oštećenja nastalih od potresa na dijelu ŽC 3029 Severin-Orovac.

Skip to content