OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu„Snaga zajedništva III“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37, od 06. prosinca 2022.) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 za projekt „Snaga zajedništva III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0110, nositelj projekta: Općina Nova Rača, partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, Općina Severin i Općina Šandrovac, Općinski načelnik Općine Severin objavljuje dana 11. siječnja 2023. godine: OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu„Snaga zajedništva III“.

Skip to content