Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin

Na temelju članka 47. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin broj 01/2021) i članaka 20. i 49. Pravlinika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Severin dana 20. travnja 2022. godine donosi Odluku o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin.

Dnevno radno vrijeme je ponedjeljkom od 08:00 do 16:00 sati, a od utorka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

U nastavku preuzmite dokument odluke.

Skip to content