Odluka o poništenju Javnog natječaja – referent

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/19), načelnik Općine Severin donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja.

Poništava se Javni natječaj (KLASA: 112-02/22-01/02, URBROJ: 2103-16-01-22-01 od dana 11. listopada 2022. godine) za prijam u službu referentice jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin, 1 izvršitelj/izvršiteljica, zamjena na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, koji je bio objavljen na stranicama HZZ, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Severin dana 11. listopada 2022. godine.

Skip to content