Odluka o isplati prigodne naknade – USKRSNICE

Donesena je Odluka o isplati prigodne naknade – USKRSNICE u iznosu od 30,00 eura

  1. Umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade s prebivalištem na području Općine Severin,
  2. Korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Severin,
  3. Osobama koje primaju osobnu invalidninu (inkluzivni dodatak) s područja Općine Severin,
  4. Osobama koje udovoljavaju kriterijima za ostvarivanje pomoći sukladno Programu socijalnih potreba Općine Severin za 2024. godinu.

1. – 2. Umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade s područja Općine Severin i korisnicima zajamčene minimalne naknade uskrsnica će se isplatiti temeljem popisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja i Zavoda za socijalnu skrb PU Bjelovar i nije potrebno dostavljati zahtjev za isplatu i dokumentaciju o statusu umirovljenika, već samo broj računa na koji će biti isplaćena uskrsnica i to samo ukoliko prijašnjih godina nisu primili uskrsnicu ili božićnicu, te ako su promijenili broj bankovnog računa.

3. – 4. Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu uskrsnice temeljem kriterija primanja osobne invalidnine (inkluzijskog dodatka) ili koje udovoljavaju uvjetima iz Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2024. godinu, a nisu obuhvaćeni kategorijama 1. I 2. dužne su u Jedinstveni upravni odjel Općine Severin dostaviti:

  1. Zahtjev za ostvarivanje prava na uskrsnicu možete preuzeti OVDJE  ili u Jedinstvenom upravnom odjelu),
  2. Preslik osobne iskaznice i
  3. Zadnji odrezak primljene osobne invalidnine (inkluzivnog dodatka) ili rješenje o priznavanju prava na osobnu invalidninu (inkluzivni dodatak)
  4. Dokaz o zadovoljavanju uvjeta socijalnog programa Općine Severin (prihod do 70,00 eura po članu obitelji, vlasništvo do najviše 2 rali poljoprivrednog zemljišta).
  5. Broj računa za isplatu uskrsnice.

Prijave će se vršiti u Jedinstveno upravnom odjelu Općine Severin, putem pošte na adresu Severin 137, 43274 Severin ili e-mailom: opcina-severin@bj.t-com.hr od 07.03. – 15.03.2024. godine.

Načelnik Općine Severin
Žarko Žgela

Skip to content