Odluka o isplati prigodne nagrade uskrsnice

Na temelju članka 47. Statuta Općine Severin ( “Službeni glasnik Općine Severin”, br. 1/21), Općinski načelnik Općine Severin donosi Odluku o isplati prigodne naknade – uskrsnice.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina i način isplate prigodne naknade – uskrsnice umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade, osobama koje primaju osobnu invalidninu i osobama koje udovoljavaju kriterijima za ostvarivanje pomoći sukladno Programu socijalnih potreba Općine Severin za 2023. godinu.

Skip to content