Odluka o imenovanju službenika za informiranje

O D L U K A
o imenovanju službenika za informiranje u Općini Severin
članak 1.
Dijana Kovačić, administrativni tajnik, zaposlena na radnom mjestu referenta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin, određuje se za službenika za informiranje iz
djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Severin, Općinskog načelnika i Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Severin.

 

Skip to content