Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Severin

Na temelju članka 47. Statuta Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/21), a u svezi s točkom V. podtočkom 5. i točkom IX. Kodeks savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akta („Narodne novine“, broj 140/09) načelnik Općine Severin 10. veljače 2023. godine donosi Odluku o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Severin.

Skip to content