OBJAVA BIRAČKOG MJESTA

OBJAVA
BIRAČKOG MJESTA

Za izbore članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji će se održati dana 05.05.2019. godine na području Općine Severin određeno je biračko mjesto

 Biračko mjesto broj 1.
SEVERIN
OPĆINA SEVERIN, SEVERIN 137
(Zgrada Općine Severin)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Općini Severin, naselja Severin i Orovac.

 

Objava biračkog mjesta Severin

Skip to content