OBAVIJEST O TROVANJU ŠTETNIH GLODAVACA

Djelatnici tvrtke ICC 3D d.o.o. provesti će sustavnu deratizaciju na području općine SEVERIN. Trovanje štetnih glodavaca provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (podrum, dvorište, okoliš i eventualno tavan).

Ako u ili oko svojih objekata primijetite štetne glodavce ili njihove tragove molimo Vas da odmah nazovete ICC 3D d.o.o. na br. tel: 095 2753 109 radnim danom od 08 do 16 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, građani se obavezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka :

  1. surađivati s ekipama koje provode suzbijanja štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće im pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce;
  2. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane;
  3. za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavce;
  4. skloniti sve životinje, kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do zatrovanih mamaca;
  5. zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Akciju deratizacije planiramo izvršiti 13.6.2024. – 14.6.2024.

U slučaju loših vremenskih uvjeta sustavna deratizacija nastavlja se kad se za to stvore povoljni vremenski uvjeti.4

Skip to content