Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave „Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Severin – Stara Rača”

Na temelju članka 47. Statuta Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/2021) i članka 29. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/2018), dalje u tekstu – Pravilnik, u postupku jednostavne nabave radova: „Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Severin – Stara Rača“ u ime javnog naručitelja Općine Severin, Severin 137, 43274 Severin, OIB: 08666646178, općinski načelnik dana 13. rujna 2022. godine donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave „Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Severin – Stara Rača”.

Skip to content