Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave „IZGRADNJE VIII. FAZE POSLOVNO-DRUŠTVENE GRAĐEVINE U SEVERINU (Evidencijski broj nabave PJN 14/23-4)

Na temelju članka 47. Statuta Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/2021) i članka 29. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/2018), dalje u tekstu – Pravilnik, u postupku jednostavne nabave radova: „Izgradnje VIII. faze poslovno-društvene građevine u Severinu“ u ime javnog naručitelja Općine Severin, Severin 137, 43274 Severin, OIB: 08666646178, općinski načelnik dana 14. rujna 2023. godine donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave „IZGRADNJE VIII. FAZE POSLOVNO-DRUŠTVENE GRAĐEVINE U SEVERINU (Evidencijski broj nabave PJN 14/23-4).

Skip to content