Obavijest o isplati prigodne naknade – BOŽIĆNICE

Donesena je Odluka o isplati prigodne naknade – BOŽIĆNICE u iznosu od 30,00 eura

  • Umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Severin,
  • Korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Severin,
  • Osobama koje primaju osobnu invalidninu s područja Općine Severin,
  • Osobama koje udovoljavaju kriterijima za ostvarivanje pomoći sukladno Programu socijalnih potreba Općine Severin za 2023. godinu.

Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu božićnice dužne su u Jedinstveni upravni odjel Općine Severin dostaviti:

  1. Zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu preuzmite ovdje
  2. Presliku osobne iskaznice i
  3. Zadnji odrezak primljene mirovine ili obavijest poslovne banke o mirovinskim primanjima ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz o statusu umirovljenika ili
  4. Zadnji odrezak primljene zajamčene minimalne naknade ili rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili
  5. Dokaz o zadovoljavanju uvjeta socijalnog programa Općine Severin (prihod do 70,00 eura po članu obitelji, vlasništvo do najviše 2 rali poljoprivrednog zemljišta) i
  6. Presliku tekućeg računa

Prijave će se vršiti u Jedinstveno upravnom odjelu Općine Severin, putem pošte na adresu Severin 137, 43274 Severin ili e-mailom: opcina-severin@bj.t-com.hr od 20.11. do 04.12.2023. godine.

Skip to content