OPĆINA SEVERIN

Općina Severin formirana je 06.veljače 1997.godine donošenjem Izmjena i dopuna Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj…

O NAMA
Skip to content