Legalizacija

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU
(ZA “LEGALIZACIJU” NEZAKONITO IZGRAĐENE / REKONSTRUIRANE ZGRADE)

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12 )
OPĆINA SEVERIN upućuje
JAVNI POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU
( za ” legalizaciju ” nezakonito izgrađene / rekonstruirane zgrade)
svim vlasnicima /investitorima nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada
na podrućju Općine Severin
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN 86/12 ) određeni su uvjeti,postupak i pravne posljedice uključivanje u pravni promet nezakonito izgrađenih zgrada .Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada , odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade , izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje , odnosno protivno tom aktu , vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave, izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike hrvatske započetog 21. lipnja 2011.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.Zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnose senajkasnije do 30. lipnja ,2013. godine.Iznimno zahtjev za donošenje rješnja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za kojuje građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona podnosi se najkasnije do 31.prosinca 2012 . godine.

Za područje Općine Severin zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju se podnosi Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu,Odsjeku  za graditeljstvo i prostorno uređenje,V.Lisinskog 4 b, 43 000 Bjelovar.Sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju određen je člancima 10-15 Zakona.

Telefonski broj Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu,Odsjeka  za graditeljstvo i prostorno uređenje,V.Lisinskog 4 b, 43 000 Bjelovar je 043/ 245 081  ili  043/245-085

Skip to content