Nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo.

Komunalno redarstvo ustrojava se u upravnim odjelima za komunalno gospodarstvo u jedinicama lokalne samouprave.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu je ovlašten:

– Rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

– Izricati mandatne kazne

– Predložiti pokretanje prekršajnog postupka

Komunalni redar na području Općine Severin je Antonio Babec.

Skip to content