Objave


GULAŠIJADA U SEVERINU 24.06.2021.

Dan Općine Severin GULAŠIJADA U SEVERINU 24.06.2021. u 16h P O Z I V A M O ZAINTERESIRANE EKIPE ZA DRUŽENJE UZ KUHANJE GULAŠA U KRUGU OPĆINE SEVERIN DA SE PRIJAVE DO 20.06.2021. godine  na Telefon  043/ 889-010 (od 08-16h) Osobno u Općini Severin, Severin 137 (od 08-16h) e-mail  opcina-severin@bj.t-com.hr OPĆINA...


POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE U POLJOPRIVREDI (MRAZ)

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 11. svibnja 2021. donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općine Severin KLASA: 920-11/21-01/10, URBROJ: 2103-09-21-2. Pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-mraza, da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Severin za procjenu šteta od prirodnih nepogoda...


Sanacija Županijske ceste ŽC 3029 (dionica Severin-Orovac)

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Severin kao suinvestitori sklopili su sa Ceste d.d. Bjelovar kao izvođačem radova Ugovor o javnoj nabavi radova sanacije Županijske ceste ŽC 3029 na dionici Severin – Orovac, ukupne duljine 1700 + 58 metara. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.757.637,83 kune bez PDV-a, odnosno 2.197.047,29...


Sufinanciranje komunalne opreme

Općina Severin je prijavila  Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na njihov Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2021. godini projekt “Nabava komunalne opreme za vlastiti pogon Općine Severin – zimska služba (ralica za snijeg, rasipač soli, nosač...Skip to content