Objave


OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU ODVOZA OTPADA KOMUNALNOG OTPADA

OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU ODVOZA OTPADA KOMUNALNOG OTPADA Poštovani, iako se radno vrijeme odvoza korisnicima usluga nalazi tijekom cijele godine na svakom računu, kako bi se izbjegle moguće neželjene situacije da se otpad iznosi iza prolaska naših kamiona molima Vas da ovu obavijest objavite i na svojim Internet stranicama. http://komunalac-bj.hr/obavijesti-komunalac-bjelovar/informacije/obavijest-o...


Plan nabave Općine Severin za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) „Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), općinski načelnik Općine Severin donosi Plan nabave Općine Severin za 2017. godinu. Ovim Planom...


Besplatne školske bilježnice za učenike do 1. do 8. razreda

Dragi učenici, dragi roditelji, s veseljem Vam javljamo radosnu vijest! No prije nego Vas razveselimo, dopustite nam par riječi o nama… Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora (u daljnjem tekstu: LAG Sjeverna Bilogora) je nevladina udruga koja predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora općina Bjelovarsko-bilogorske županije, a one su: općina Kapela,...


SKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN  2016.  Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton,...Skip to content