Sjednice vijeća


SAZIV 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

KLASA : 024-04/23-01/04 UR. BROJ : 2103-16-02-23-4 Severin, 01. prosinca 2023. Na temelju članka 34., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj...


SAZIV 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

KLASA : 024-04/23-01/04 UR.BROJ : 2103-16-02-23-03 Na temelju članka 34., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 01/21) i članka 57. Poslovnika...


SAZIV 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

KLASA : 024-04/23-01/04 UR.BROJ : 2103-16-02-23-02 Na temelju članka 34., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 01/21) i članka 57. Poslovnika...


SAZIV 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

KLASA : 024-04/23-01/04 UR.BROJ : 2103-16-02-23-01 Na temelju članka 34., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 01/21) i članka 57. Poslovnika...


SAZIV 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

KLASA : 021-01/22-01/ UR. BROJ : 2103-16-02-22-8 Na temelju članka 34., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 01/21) i članka 57....Skip to content