Javni natječaj za pročelnika/pročelnicu

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18), načelnik Općine Severin raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje:

 Pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.

JAVNI NATJEČAJ ZA PROČELNIKA-Općina Severin – 2018

Skip to content