Javni natječaj za pročelinka/cu Općine Severin

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11), načelnik Općine Severin  raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje

1.  Pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

Prilozi:

JAVNI NATJECAJ ZA PROCELNIKA – 2013. – Opcina Severin

Skip to content